10 Δεκ. 2016

Flying moments / Ιπτάμενες στιγμές

Keeping the distances is often not enough. One has to make his way in height and depth so as to reach the limits and exceed them. (…)

My shell began to thicken and straiten the space where Ι - stealthily - live. I think it needs some cracks... but without it?...Caution!

 

Η τήρηση των αποστάσεων πολλές φορές δεν αρκεί. Χρειάζεται να διαγράφει κανείς διαδρομές καθ' ύψος και βάθος έτσι, ώστε να φτάνει στα όρια, αλλά και να διέρχεται. (...)

Το τσόφλι μου άρχισε να χοντραίνει και να περιορίζει το χώρο, όπου - λάθρα - διαβιώνω. Χρειάζεται ρωγμές...Αλλα χωρίς αυτό;... Προσοχή!